direct naar inhoud van Artikel 21 Algemene regels omtrent beroep aan huis.
Plan: BP Wijnandsrade
Status: vastgesteld
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.09510100BPWijnandsrade-

Artikel 21 Algemene regels omtrent beroep aan huis.

21.1 Het is verboden de in het plan begrepen gronden en opstallen te gebruiken als beroepsmatige werk- en/of opslagruimte.
21.2 Het verbod om gronden en opstallen te gebruiken als beroepsmatige werk- en/of opslagruimte is niet van toepassing op het gebruik van ruimten binnen de hoofdbouw of in de bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan huis gebonden beroep, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de functie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
  • a. ten minste 50% van het verblijfsgebied met de hoofdfunctie gehandhaafd blijft alsmede bij gebouwen met een verblijfsgebied van minder dan 240 m² een verblijfsgebied met hoofdfunctie van 120 m² behouden blijft;
  • b. degene die de activiteiten uitvoert, dient tevens de bewoner te zijn;
  • c. dit gebruik mag geen ernstige of onevenredige hinder opleveren voor het woonmilieu en geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de omgeving;
  • d. in de parkeerbehoefte in voldoende mate wordt voorzien op eigen terrein, overeenkomstig de richtcijfers uit de ASVV, CROW;
  • e. er mag geen detailhandel plaatsvinden.
21.3 Lid C. Het gebruik van gebouwen voor een beroep aan huis is van toepassing op de bestemmingen:
  • wonen: W;
  • woon- en overig in het kasteel: W-K.