Artikel 7 Algemene voorschriften omtrent werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning vereist is

Artikel niet van toepassing.