Artikel 6 Algemene voorschriften omtrent het gebruik van opstallen

Artikel niet van toepassing.