direct naar inhoud van Artikel 5 Algemene voorschriften omtrent het gebruik van de grond anders dan voor bebouwing
Plan: Bestemmingsplan Villapark/Loonsebaan
Status: vastgesteld
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.08650004vgh0304-

Artikel 5 Algemene voorschriften omtrent het gebruik van de grond anders dan voor bebouwing

Lid 1. Het is verboden de in het plan begrepen gronden te gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de in het plan aan de grond gegeven bestemming.

Lid 2. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in dit artikel, lid 1., indien strikte toepassing ervan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.