direct naar inhoud van Artikel 2 (Wettelijke) regelingen
Plan: Bestemmingsplan Villapark/Loonsebaan
Status: vastgesteld
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.08650004vgh0304-

Artikel 2 (Wettelijke) regelingen

Lid A.(Wettelijke) regelingen.

Indien en voor zover in deze voorschriften wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, dienen deze regelingen te worden gelezen, zoals deze luiden op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan.

Lid B. Gemeentelijke beleidsregels.

Indien en voor zover in deze voorschriften wordt verwezen naar gemeentelijke beleidsregels dienen deze beleidsregels te worden gelezen, zoals deze luiden op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan.

  • 1. Parkeren.

Met betrekking tot het parkeren is de “Parkeernota” van de gemeente Vught van toepassing.

  • 2. GSM-masten.

Met betrekking tot GSM-masten is de notitie “Beleidsuitgangspunten met betrekking tot het plaatsen van masten ten behoeve van GSM/DSC-netwerken” van de gemeente Vught van toepassing.