direct naar inhoud van Artikel 14 Verkeer-Railverkeer (V-R)
Plan: Stadhouderspark Vught
Status: geconsolideerde versie
Plantype: ex art. 10 WRO uitwerking
IMRO-idn: NL.IMRO.08650000vghBPshpVG01-

Artikel 14 Verkeer-Railverkeer (V-R)

14.1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor ‘Verkeer-Railverkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

  • a. sporen voor het railverkeer en voorzieningen ten behoeve van het railverkeer;
  • b. voorzieningen voor verkeer;
  • c. groenvoorzieningen;
  • d. geluidwerende voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘geluidsscherm’ op de plankaart;
  • e. waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder blusputten.
14.2 Bouwvoorschriften
14.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

14.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

  • a. De bouwhoogte van palen, masten en portalen voor geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer bedragen dan 12 m.
  • b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m BS.
  • c. De hoogte van geluidwerende voorzieningen, ter plaatse van de aanduiding ‘geluidsscherm’ op de plankaart, mag niet meer bedragen dan 3 m (2,5 m BS).