direct naar inhoud van Artikel 11 Algemene bevoegdheid tot vrijstelling
Plan: Bestemmingsplan Vught Centrum deelplan West
Status: vastgesteld
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.08650000vgh00w-

Artikel 11 Algemene bevoegdheid tot vrijstelling

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van de bepalingen van het plan ten aanzien van:

  • a. de bebouwing van niet voor "woondoeleinden" bestemde gronden met gebouwen en andere bouwwerken, ten dienste van het openbare nut met een hoogte van niet meer dan 3.50 m en een inhoud van niet meer dan 50 m3.