direct naar inhoud van Artikel 6 Algemene voorschriften omtrent het gebruik van de opstallen
Plan: Bestemmingsplan Vught Centrum deelplan West
Status: vastgesteld
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.08650000vgh00w-

Artikel 6 Algemene voorschriften omtrent het gebruik van de opstallen

Lid 1. Het is verboden de in het plan begrepen opstallen te gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de in het plan aan de grond gegeven bestemming.

Lid 2. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in dit artikel, lid 1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

Lid 3. Onder verboden gebruik als bedoeld in lid 1. wordt in ieder geval verstaan het gebruik van opstallen voor een seksinrichting of escortbedrijf.