direct naar inhoud van Artikel 40 Slotbepaling.
Plan: Buitengebied Onderbanken
Status: vastgesteld
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.08810000BPLBUI01000-

Artikel 40 Slotbepaling.

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als

"Voorschriften bestemmingsplan

Buitengebied Onderbanken”.

Mij bekend,

de raadsgriffier van de gemeente Onderbanken.