direct naar inhoud van Artikel 27 Algemene procedurebepalingen
Plan: Stadhouderspark Vught
Status: geconsolideerde versie
Plantype: ex art. 10 WRO uitwerking
IMRO-idn: NL.IMRO.08650000vghBPshpVG01-

Artikel 27 Algemene procedurebepalingen

27.1 Procedure uitwerking ex artikel 11 WRO

Met betrekking tot de voorbereiding van een uitwerking van het bestemmingsplan ingevolge artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening door Burgemeester en wethouders, is Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

27.2 Procedure vrijstelling ex artikel 15 WRO

Met betrekking tot de voorbereiding van een vrijstelling ingevolge artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening door Burgemeester en wethouders, wordt de volgende procedure gevolgd:

  • a. het ontwerpbesluit ligt gedurende 2 weken ter inzage in het gemeentelijke informatiecentrum;
  • b. burgemeester en wethouders maken de ter-inzage-legging van het ontwerpbesluit tevoren in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze bekend;
  • c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid van belanghebbenden om schriftelijk of mondeling zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit bij het college naar voren te brengen gedurende de termijn van ter-inzage-legging;
  • d. indien tegen het ontwerpbesluit zienswijzen zijn ingediend, wordt het besluit met redenen omkleed;
  • e. burgemeester en wethouders maken aan hen, die zienswijzen naar voren hebben gebracht, de beslissing op die bezwaren bekend.